Turun Seudun Pool ryTaulukko

14.1-pallon säännöt


14.1 Straight poolia pelataan 15 kohdepallolla ja lyöntipallolla. Jokaisesta pussitetusta pallosta, joka on pussitettu laillisella maalatulla lyönnillä, saa yhden pisteen ja pelaaja joka ensimmäisenä saavuttaa tavoitepistemäärän voittaa ottelun. 14.1 pelataan siten, että 14 pussitetun pallon jälkeen niistä tehdään pakka ja lyöjä jatkaa lyöntivuoroaan.

4.1 Teikkaaminen Spottaus

Aloituslyöjän valitseminen suoritetaan teikkaamalla (Ks. 1.2 Teikkaaminen)

4.2 14.1 pakka
Avauslyöntiä varten pallot asetetaan kolmion muotoiseen pakkaan jossa kärkipallo on alapisteellä. Kun pakka tehdään uudestaan, kärkipallon paikka jätetään vapaaksi vain jos kyseessä on 14 pallon pakka. Verkaan piirrettyä kolmion ulkoreunan rajaviivaa käytetään määräämään onko hajotuspallo pakan sisä- vai ulkopuolella.

4.3 Aloituslyönti
Seuraavat säännöt ovat voimassa aloituslyönnissä:
a) Lyöntipallo asetetaan aloituslinjan taakse
b) Jos aloituslyönnissä ei maalattu pallo mene pussiin, lyöntipallon ja kahden pallon on osuttava valliin tai kyseessä on aloitusvirhe (Ks.8.4 Valliosumat). Rangaistuksena tästä lyöjältä vähennetään kaksi pistettä. (Ks. 4.10 Aloitusvirhe). Lyöjän vastustaja voi jatkaa lyönnin jälkeisestä tilanteesta tai pyytää aloittajaa lyömään uusi aloituslyönti, kunnes aloituslyönti täyttää sille asetetut vaatimukset tai vastustaja hyväksyy pöydän tilanteen sellaisenaan. (Ks. 4.11 Vakavat virheet)

4.4 Pelin jatkaminen ja pelin voittaminen
Lyöjä pysyy pöydällä niin kauan kuin hän pussittaa maalatun pallon tai voittaa ottelun saavuttamalla tavoitepistemäärän. Kun pakasta on 14 palloa pussitettu, peli keskeytyy siksi aikaa kunnes pakka on tehty.

4.5 Lyöntien maalaaminen
Kaikki lyönnit maalataan, kuten on selitetty säännössä 1.6 Maalaaminen. Lyöjä voi maalata "safetyn" jolloin lyönnin jälkeen lyöntivuoro siirtyy vastustajalle ja kaikki pussitetut pallot spotataan.

4.6 Pallojen spottaaminen
Kaikki pallot spotataan, jotka pussitetaan virhelyönnillä, turvalyönnillä, maalaamattomana tai päätyvät pelialueen ulkopuolelle. (Ks. 1.4 Pallojen spottaaminen) Jos viidestoista pallo pitää spotata ja muut neljätoista palloa ovat koskemattomina pakassa, tämä pallo spotataan alapisteelle ja tuomari voi käyttää kolmiota apuna.

4.7 Pisteet
Lyöjä saa yhden pisteen jokaisesta laillisesti pussitetusta maalatusta pallosta. Lisäksi muista tällaisen lyönnin aikana pussitetuista pallosta saa myös yhden pisteen. Virheet
rangaistaan vähentämällä virheen tehneeltä pelaajalta pisteitä. Pistetilanne voi olla virheiden ansiosta myös negatiivinen.

4.8 Erityiset pakan tekemiseen liittyvät tilanteet Kun lyöntipallo tai viidestoista pallo vaikuttaa pakan tekemiseen, seuraavat säännöt pätevät. Pallon katsotaan olevan pakan sisällä jos se on pakan ympärillä olevan viivan sisäpuolella tai jokin osa pallosta on suoraan yläpuolelta katsottuna viivan päällä.

a) Jos viidestoista pallo pussitetaan samalla lyönnillä neljännentoista pallon kanssa, kaikki 15 palloa muodostavat pakan.
b) Jos sekä lyöntipallo, että viidestoista pallo on pakan sisällä, kaikki 15 palloa muodostavat pakan ja lyöjällä on käsipallo aloituslinjan takaa.
c) Jos pelkkä viidestoista pallo on pakan sisällä, se asetetaan yläpisteelle tai keskipisteelle jos lyöntipallo on yläpisteellä.
d) Jos pelkkä lyöntipallo on pakan sisällä, se asetetaan seuraavasti: jos viidestoista pallo on aloituslinjalla tai sen ulkopuolella, on lyöjällä käsipallo aloituslinjan takaa, ja jos taas viidestoista pallo on aloituslinjan takana, lyöntipallo asetetaan yläpisteelle tai keskipisteelle jos yläpiste on varattu.
Joka tapauksessa, ei ole rajoituksia kohdepallon suhteen pakan ensimmäisenä lyöntinä: saa lyödä mitä palloa tahansa.

4.9 Virheet
Jos lyöjä tekee normaalin virheen, häneltä vähennetään yksi piste, tarvittavat pallot spotataan ja lyöntivuoro vaihtuu. Lyöntipallo pysyy paikallaan paitsi jos alla toisin mainitaan.

Seuraavat ovat virheitä 14.1:ssä:

6.1 Lyöntipallo menee pussiin tai pelialueen ulkopuolelle
6.3 Osuman jälkeen ei valliosumaa
6.4 Jalka ei kiinni lattiassa
6.5 Pallo pelialueen ulkopuolella. (Ks. 3.7 Pallojen spottaaminen)
6.6 Tussi
6.7 Kaksoislyönti/Kiinni olevat pallot
6.8 Työntölyönti
6.9 Pallot liikkeessä
6.10 Virheellinen lyöntipallon asettaminen
6.11 Virheellinen pelaaminen aloituslinjan takaa
6.12 Keppi pöydällä
6.13 Väärällä lyöntivuorolla pelaaminen
6.15 Hidas pelaaminen
4.10 Aloitusvirhe
Aloitusvirheestä lyöjää rangaistaan kahden pisteen menetyksellä (4.3 Aloituslyönti) ja mahdollisella uudelleen aloituksella. Jos normaali virhe ja aloitusvirhe tapahtuvat samalla lyönnillä, se käsitellään aloitusvirheenä.

4.11 Vakavat virheet
Kolmen peräkkäiset virheen tapauksessa (6.14 Kolme peräkkäistä virhettä), vain normaalit virheet lasketaan, joten aloitusvirhettä ei lasketa yhdeksi kolmesta peräkkäisestä virheestä. Kolmannella peräkkäisellä virheellä vähennetään pelaajalta yksi piste kuten normaalistikin ja lisäksi vähennetään 15 pistettä ja virheiden tehneen pelaajan virhelukumäärä nollataan. Tämän jälkeen tehdään 15 pallon pakka ja virheet tehnyt pelaaja suorittaa aloitussäännön mukaisen aloituslyönnin.

Epäurheilijamaisen käytöksen tapauksessa tuomari valitsee tilanteeseen sopivan rangaistuksen (Ks. 6.16 Epäurheilijamainen käytös.)

4.12 Tasapeli - Patti
Tasapelin tapahtuessa (Ks. 1.12 Tasapeli - Patti) pelaajat suorittavat teikkauksen määrittäkseen kumpi pelaajista suorittaa aloituslyönnin.