Turun Seudun Pool ryKymppipakka

10-pallon säännöt


10-palloa pelataan kymmenellä numeroidulla pallolla yhdestä kymmeneen ja lyöntipallolla siten, että lyönnit maalataan. Pallot pelataan nousevassa järjestyksessä ja pöydällä pieninumeroisimpaan palloon pitää osua lyöntipallolla ensin jotta lyönti olisi laillinen. 10-pallon laillisella lyönnillä pussittanut voittaa pelin. Jos 10-pallo menee aloituslyönnistä, se spotataan ja pelaaja jatkaa lyöntivuoroaan. Vain yksi pallo maalataan kerrallaan lyöntiä kohden (ks. 9.5 Lyöntien maalaaminen ja pallojen pussittaminen)

9.1 Teikkaus
Pelaaja joka voittaa teikkauksen saa valita kuka suorittaa aloituslyönnin. (ks. 1.2 Teikkaus). Normaalissa pelimuodossa on vuoroaloitukset. Katso kuitenkin säädöstön kohta 15 Peräkkäiset aloituslyönnit

9.2 Pakka
Pallot laitetaan kolmionmuotoiseksi pakaksi mahdollisimman lähelle toisiaan siten että 1-pallo on kolmion kärjessä ja aloituspisteellä ja 10-pallo on pakan keskellä. Muut pakan pallot asetetaan sattumanvaraiseen järjestykseen (ks. Säädöstön kohta 4 Pakan tekeminen ja tapping.)

9.3 Aloituslyönti
Seuraavat säännöt pätevät aloituslyöntiin:
1. pelaaja saa vapaan käsipallon aloituslinjan takaa ja
2. jos aloituksesta ei mene yhtään kohdepalloa pussiin, vähintään neljän kohdepallon on osuttava vähintään yhteen valliin, muuten lyönti on virheellinen. (ks. Säädöstön kohta 17 Aloituslyönnin vaatimukset.)

9.4 Aloituslyönnin jälkeinen lyönti – ”Push Out”
Jos aloituslyönnissä ei ole tapahtunut virhettä, lyöjä voi valita pelaavansa ”push outin”. Hänen täytyy ilmoittaa aikeestaan tuomarille ja tällöin virheet 6.2 Väärään palloon osuminen ensin ja 6.3 Ei valliosumaa pallo-osuman jälkeen eivät päde. Jos Push Outin aikana ei tapahdu virhettä, vastustaja saa päättää kumpi jatkaa. Push Outin aikana pussitettu 10-pallo spotataan ilman virhettä. Muut push-outin aikana pussitetut pallot jäävät pussiin.

9.5 Lyöntien maalaaminen ja pallojen pussittaminen
Kun pelaaja yrittää pussittaa palloa (aloituslyöntiä lukuunottamatta), hänen täytyy ilmoittaa aikeestaan ilmoittamalla pussitettava pallo ja kohdepussi jokaisella lyönnillä elleivät ne ole ilmiselviä. Lyönnin muut yksityiskohdat, kuten valliosumat ja osumat muihin palloihin ovat samantekeviä.
Jotta pussitettava pallo voidaan laskea lyöjän eduksi, tuomarin täytyy olla varma mitä pelaaja aikoo yrittää. Jos tilanteessa on epäselvyyttä, esimerkiksi kyydin tai ylilyönnin tapauksessa, lyöjän täytyy ilmoittaa maalauksensa. Jos tuomari tai vastustaja on epätietoinen lyönnin suhteen, sitä voidaan erikseen lyöjältä tiedustella.

9.6 Turvalyönti – ”Safety”
Lyöjä voi milloin tahansa, myös aloituksen jälkeen, ilmoittaa lyövänsä turvalyönnin eli ”safetyn” jolloin laillisen lyönnin jälkeen hänen lyöntivuoronsa päättyy. Jos lyöjä pussittaa laillisella turvalyönnillä pallon, on vastustajalla oikeus jatkaa pöydällä olevasta tilanteesta tai laittaa alkuperäinen lyöjä jatkamaan. (ks. 9.7 Väärin pussitetut pallot.)

9.7 Väärin pussitetut pallot
Jos pelaaja ei onnistu maalatussa lyönnissään ja maalattu pallo menee väärään pussiin tai väärä pallo menee pussiin, lyöjän lyöntivuoro päättyy ja vastustajalla on oikeus jatkaa pöydällä olevasta tilanteesta tai laittaa alkuperäinen lyöjä jatkamaan.

9.8 Lyöntivuoron jatkaminen
Jos lyöjä pussittaa laillisella lyönnillä maalatun pallon (paitsi push-outissa, ks. 2.4. Erän toinen lyönti – Push Out.), jäävät muut samalla lyönnillä pussitetut pallot pussiin (paitsi 10-pallo, ks. 9.9 Pallojen spottaaminen.) ja lyöjä jatkaa lyöntivuoroaan. Jos lyöjä pussittaa maalatun 10-pallon millä tahansa lyönnillä (paitsi push-outilla), hän voittaa erän. Jos lyöjä ei onnistu pussittamaan maalattua palloa tai tekee virheen, lyöntivuoro vaihtuu ja jos virhettä ei tapahtunut, vastustaja jatkaa pöydällä olevasta tilanteesta.

9.9 Pallojen spottaaminen
Jos 10-pallo pussitetaan virheellä, push-outilla, maalaamattomana, väärään pussiin tai päätyy pelialueen ulkopuolelle, se spotataan. (ks. 1.4 Pallojen spottaaminen). Muita kohdepalloja ei spotata koskaan.

9.10 Virheet
Jos pelaaja tekee virheen, lyöntivuoro vaihtuu ja vastustajalla on vapaa käsipallo (ks. 1.5 Vapaa käsipallo).

Seuraavat ovat perusvirheitä 10-pallossa:
6.1 Lyöntipallon pussittaminen tai päätyminen pelialueen ulkopuolelle
6.2 Väärään palloon osuminen ensin
6.3 Ei valliosumaa pallo-osuman jälkeen
6.4 Ei jalkaa maassa lyönnin aikana
6.5 Pallo päätyy pelialueen ulkopuolelle
6.6 Palloon koskettaminen
6.7 Kaksoislyönti / Kiinniolevat pallot
6.8 Työntölyönti
6.9 Pallot vielä liikkeessä
6.10 Lyöntipallon virheellinen asettaminen
6.12 Keppi pöydällä
6.13 Väärällä lyöntivuorolla pelaaminen
6.15 Hidas pelaaminen
9.11 Vakavat virheet
6.14 Kolme peräkkäistä virhettä aiheuttaa erätappion. 6.16 Epäurheilijamainen käytös aiheuttaa tuomarin määräämän rangaistuksen virheen luonne ja vakavuus huomioonottaen.

9.12 Tasapeli
Jos erä päätyy tasapeliin, alkuperäinen aloittaja aloittaa uudestaan. (ks. 1.12 Tasapeli)