Turun Seudun Pool ry


Kurinpitotoimikunta ohjeet - uhkailu ja väkivalta

Pelaaja / joukkue ottaa yhteyttä hallituksen jäseneen / hallituksen s-postiin.-->

Hallituksen jäsen välittää tiedon välittömästi hallituksen PJ:lle.-->

PJ välittää alkuperäisen yhteydenoton joukkueiden kepteeneille tiedoksi ja pyytää heiltä samalla vastinetta tapahtumasta. Kapteenien on toimitettava vastike PJ:lle kahden (2) vuorokauden kuluessa pyynnöstä.-->

PJ poistaa tunnistettavuustiedot vastikkeista ja lähettää vastikkeet arvotuille kolmelle (3) toimikunnan jäsenelle, jotka eivät ole jäävejä tapahtuneeseen yhden (1) vuorokauden kuluessa.-->

Kurinpitotoimikunnan jäsenillä on salassapitovelvollisuus tapauksen käsittelyssä. Kurinpitotoimikunnan jäsenten henkilöllisyys pysyy salattuna koko tapauksen ajan.

PJ kokoaa kurinpitotoimikunnan jäsenten vastaukset ja esittää tapauksen hallitukselle.-->

Hallitus hyväksyy selvityksen tai pyytää lisäselvityksiä kurinpitotoimikunnalta.-->

PJ esittää selvityksen kokonaisuudessaan (vastikkeet, vastaukset ja mahdolliset sanktiot) joukkueille.-->

Hallitus toimenpanee mahdollisen sanktion, mitä kurinpitotoimikunnan jäsenet ovat antaneet.-->

Hallitus päättää tapauksen.Kurinpitotoimikunta ohjeet - pelinhäiritseminenMikäli pelaajaa häiritään kesken pelin, molemmat joukkueet kirjoittavat oman näkemyksensä tilanteesta. Selostus on toimitettava hallituksen jäsenelle välittömästi.

Mikäli vastajoukkue ei suostu kirjaamaan pelipaikalla omaa näkemystään tilanteesta, pyytää hallituksen puheenjohtaja vastapuolen mahdollista vastinetta. Vastapuolella on PJ:n pyynnön jälkeen yksi (1) vuorokausi aikaa toimittaa vastineensa, minkä jälkeen PJ antaa asian kurinpitotoimikunnan käsitteltäväksi yhden (1) vuorokauden kuluessa.-->

PJ poistaa tunnistettavuustiedot vastikkeista ja lähettää vastikkeet arvotuille kolmelle (3) toimikunnan jäsenelle, jotka eivät ole jäävejä tapahtuneeseen yhden (1) vuorokauden kuluessa.-->

Kurinpitotoimikunnan jäsenillä on salassapitovelvollisuus tapauksen käsittelyssä. Kurinpitotoimikunnan jäsenten henkilöllisyys pysyy salattuna koko tapauksen ajan.

PJ kokoaa kurinpitotoimikunnan jäsenten vastaukset ja esittää tapauksen hallitukselle. -->

Hallitus hyväksyy selvityksen tai pyytää lisäselvityksiä kurinpitotoimikunnalta.-->

PJ esittää selvityksen kokonaisuudessaan (vastikkeet, vastaukset ja mahdolliset sanktiot) joukkueille.-->

Hallitus toimenpanee mahdollisen sanktion, mitä kurinpitotoimikunnan jäsenet ovat antaneet.-->

Hallitus päättää tapauksen.